☰ Menu
Publiczne Przedszkole Nr 2

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik jpg - Grunty użytkowane wieczyście Grunty użytkowane wieczyście
  (187.37 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:24:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Bilans jednostki str.2 Bilans jednostki str.2
  (206.43 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:19:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Rachunek zysków i strat str.1 Rachunek zysków i strat str.1
  (251.88 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:19:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Rachunek zysków i strat str.2 Rachunek zysków i strat str.2
  (170.32 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:19:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
  (195.48 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:19:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  (319.53 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:19:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo
  (314.81 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:19:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego
  (309.12 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
  (247.77 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
  (257.69 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,w tym z tytułu umów leasingu Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,w tym z tytułu umów leasingu
  (241.73 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
  (211.7 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
  (245.29 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Informacja o stanie rezerw Informacja o stanie rezerw
  (115.3 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Pozostały okres spłaty zobowiązań terminowych Pozostały okres spłaty zobowiązań terminowych
  (186.04 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR
  (151.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
  (163.87 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy
  (149.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Czynne i bierne rozliczenia okresowe Czynne i bierne rozliczenia okresowe
  (176.48 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:18:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę
  (131.34 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
  (152.2 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Inne informacje Inne informacje
  (104.66 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
  (161.67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
  (110.74 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
  (144.89 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
  (116.45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Inne informacje Inne informacje
  (107.43 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Inne informacje mogące w istotnysposób wpłynąc na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Inne informacje mogące w istotnysposób wpłynąc na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
  (123.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Wprowadzenie Wprowadzenie
  (275.09 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Bilans jednostki str.1 Bilans jednostki str.1
  (277.92 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 11:17:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Zestawienie zmian Zestawienie zmian
  (261.2 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 10:56:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik jpg - Zestawienie zmian 1 Zestawienie zmian 1
  (101.35 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 10:54:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Wiesława Górka
  (2019-05-10 10:55:32)
 •  
  liczba odwiedzin: 38282

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X