☰ Menu
Publiczne Przedszkole Nr 2

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania przedszkola

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

2. Realizuje następujące zadania:

a) zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równe szanse, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

d) rozwija wrażliwość moralną,

e) kształtuje możliwości obserwacji otaczającego świata,

f) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, doprowadza do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej.

h) podejmuje działania na rzecz statusu społecznego dzieci pochodzących z różnych środowisk,

i) organizuje proces edukacyjny tak, aby wszystkie dzieci poznały przynajmniej podstawy programowe,

j) przekazuje rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka jego rodzicom,

k) przygotowuje dzieci do pokonania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,

l) proponuje dzieciom formy aktywnego, twórczego i interesującego spędzania wolnego czasu w przedszkolu,

ł) kształtuje umiejętności społeczne, poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem,

m) prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanka,

n) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy w formie:

- indywidualnej pracy z dzieckiem,

- kontaktu z rodziną dziecka,

- kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami,

o) umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej.

Wytworzył:
Agnieszka Zabijak
Udostępnił:
Wójcik Leszek
(2013-10-25 09:31:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Leszek
(2013-10-25 11:09:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25248